Covid-19 Provverifiering

Här kan ni verifiera att era prover analyserats vid ett ackrediterat laboratorium, vilket krävs för inresa till flera länder.

Vissa laboratorier utanför samarbetet Coronapassport uppger sig arbeta enligt ISO 17025 eller ISO 15189, vilket INTE utgör garanti för att det finns en ackreditering.

Kliniker inom Coronapassport kan vid behov utfärda intyg om laboratoriets ackreditering, försett med Swedacs ackrediteringsstämpel.

Ange ”Sample-ID” nedan och tryck “Verifiera”.

OBS! Verifiering är ”för närvarande” möjlig av prover som analyserats senaste 7 dagarna.

Life Genomics

Life Genomics
Life Genomics

Följ och gilla oss gärna på våra sociala medier sidor!

Facebook
LinkedIn
Instagram